Vipuvoimaa EU:lta EU lippulogo

Tampereen perheiden palveluita

Esiopetuksen aloittaminen

 • Tietoa esiopetuksesta

  Yleistä

  • Kaikkien lasten tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua.
  • Esiopetuspaikka määräytyy tulevan koulupolun mukaisesti kotiosoitteen perusteella eli sitä ei lähtökohtaisesti voi valita.
  • Esiopetuksen toiminta-ajat mukailevat koulujen lukuvuosia ja päivittäinen kesto on neljä tuntia. Esiopetusajan lisäksi lapsella on mahdollisuus täydentävään toimintaan, joka voi olla esiopetuspaikasta riippuen kerhotoimintaa tai päivähoitoa.

  Muu kuin koulupolun mukainen esiopetus

  • Tampereen kaupunki järjestää esiopetusta myös ranskan ja saksan kielellä, montessoripedagogiikkaan perustuen sekä ilta- ja vuorohoitoa tarvitseville.
   • Näihin ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella kuin muihinkin esiopetuksen muotoihin.
  • Myös muutamat yksityiset toimijat tarjoavat esiopetusta. Listan näistä toimijoista löydät täältä.

  Maksut ja tuet

  • Esiopetus on maksutonta.
  • Täydentävä toiminta, eli osa-aikainen päivähoito tai Eppu-kerho, on maksullista.
   • Tietoa täydentävän toiminnan maksuista löydät täältä.
  • Jos perheen tulot ovat alle määriteltyjen rajojen, voi perhe hakea maksuvapautusta täydentävän toiminnan maksuista. Lisätietoa täällä.

 • Ilmoittautuminen

  Koulupolun mukaiseen esiopetukseen ilmoittautuminen

  • Ilmoittautuminen tapahtuu täältä löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

  Muuhun kuin koulupolun mukaiseen esiopetukseen ilmoittautuminen

  • Muuhun kuin koulupolun mukaiseen esiopetukseen (montessori, vieraskielinen, ilta- tai vuorohoito) ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella kuin koulupolun mukaiseenkin.
  • Yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan toimintapaikkaan, mutta sen lisäksi jokaisesta lapsesta pitää täyttää kunnan sähköinen ilmoittautumislomake.

 • Ilmoittautumisen jälkeen

  Päätöksen ilmoittaminen

  • Huoltajat saavat tiedon esiopetuspaikasta joko sähköisenä tiedoksiantona tai kirjeitse kotiin. Esiopetuspäätös sisältää tietoa paikan vastaanottamisesta ja perumisesta.

  Paikan vahvistaminen

  • Huoltajien tulee vahvistaa esiopetuspaikka kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta päätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
   • Samalla huoltajat vahvistavat esiopetusta täydentävän toiminnan laajuuden ja ilmoittavat, mikäli haluavat täydentävän toiminnan päivähoitona kerhotoiminnan sijaan.

  Muuta

  • Tuleville eskarilaisille järjestetään tutustumispäivä omassa esiopetuspaikassa ennen esiopetuksen aloittamista.
  • Lisätietoja esiopetuksesta ja ilmoittautumisesta:
   paivahoito.palveluohjaus@tampere.fi
   040 800 7260 (ma - pe klo 9 - 12)