Vipuvoimaa EU:lta EU lippulogo

Tampereen perheiden palveluita

Isyyden selvittäminen

 • Selvittäminen

  Minkälaisissa tilanteissa isyys selvitetään?

  • Lastenvalvoja saa tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta maistraatista tai väestörekisterikeskuksesta.
  • Lastenvalvoja saa mieheltä, joka haluaa tunnustaa isyyden, tai lapsen äidiltä tiedon lapsesta, jonka isyyttä ei ole vahvistettu.
  • Isyys on kumottu käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä.
  • Isyys on tunnustettu raskauden aikana, mutta tunnustaminen on kirjallisesti peruttu tai kiistetty.

  Selvityksen edellytykset

  • Äidin hyväksyntä
   • kun isyys tunnustetaan raskauden aikana.
   • kun selvittäminen koskee avioliiton aikana syntynyttä lasta.
  • Lapsen suostumus, jos lapsi on yli 15-vuotias.
  • Täysi-ikäisen lapsen suostumus, kun isä haluaa tunnustaa isyytensä.

  Ketä isyyden selvittäminen koskee?

  • Isyyden selvittäminen koskee alle 18-vuotiaita lapsia.
  • Yli 18-vuotiaan lapsen isyyttä selvitetään lastenvalvojan toimesta ainoastaan mahdollisen isän aloitteesta.

 • Neuvottelut

  Isyysneuvottelut

  • Isyyden selvittämistä koskevaan neuvotteluun kutsutaan äiti, lapsen mahdollinen isä sekä lapsi, jos hän on täyttänyt 15 vuotta.
   • Jos isyyden selvittäminen koskee lasta, joka on syntynyt avioliitossa ja jonka isäksi on täten oletettu äidin aviomies, myös hänet kutsutaan neuvotteluun.
  • Neuvottelussa lastenvalvoja selostaa asianosaisille isyyden selvittämiseen liittyvät toimenpiteet sekä isyyden tunnustamisen/vahvistamisen merkityksen ja oikeusvaikutukset.
  • Isyyden selvittämiseen voi liittyä tarve järjestää kuulemisia ja hyväksymisiä tilanteesta riippuen. Lastenvalvoja huolehtii niistä.
  • Jos äiti on edesmennyt tai ei halua osallistua isyyden selvittämiseen, ei se estä prosessin etenemistä.

 • Isyyden vahvistaminen

  Yksimielinen päätös

  • Jos neuvotteluissa saavutetaan yksimielisyys isyydestä, isyys voidaan vahvistaa tunnustamisen perusteella.

  Epäselvä tilanne

  • Jos osapuolet eivät ole yksimielisiä isyydestä tai tilanne on muutoin epäselvä, vaaditaan isyyden vahvistamiseksi oikeusgeneettinen tutkimus eli DNA-testi.