Vipuvoimaa EU:lta EU lippulogo

Tampereen perheiden palveluita

Isyyden tunnustaminen

 • Tunnustaminen

  Miten isyys tunnustetaan?

  • Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys vahvistetaan isyyden tunnustamisella.
  • Aviopuoliso on avioliiton aikana syntyneen lapsen isä suoraan avioliiton perusteella ilman eri toimia.
  • Tunnustamisen ottaa vastaan terveydenhoitaja tai kätilö.
  • Tunnustamisen käsitteleminen ja vastaanottaminen sisällytetään osaksi äitiysneuvolan määräaikaisia terveystarkastuksia.
  • Isyyden tunnustamisen prosessiin voi tietyissä tapauksissa kuulua osapuolten kuulemisia. Lastenvalvoja huolehtii näistä tunnustamisen vastaanottamisen ja sen vahvistamisen välissä.

  Tunnustamisen edellytykset

  • Äidin ja isän tulee olla yhtä aikaa paikalla äitiysneuvolakäynnillä.
  • Äiti ja isä ovat vakiintuneessa parisuhteessa tai avoliitossa eikä äiti ole naimisissa.
  • Äidin tulee hyväksyä tunnustaminen ja kummankin vanhemman tulee ymmärtää tunnustamisen merkitys.
  • Tunnustaminen on mahdollista, vaikka äiti ja isyyden tunnustaja eivät asuisi yhdessä.
  • Molemmilta vanhemmilta vaaditaan tunnustamisen yhteydessä henkilöllisyyden todistaminen.
  • Lisätietoa isyyden tunnustamisesta.

 • Vahvistaminen

  Isyys vahvistetaan maistraatissa

  • Isyys vahvistetaan maistraatissa 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos tunnustamista ei ole peruttu tai kiistetty, eikä maistraatilla ole muuta syytä epäillä tunnustajan isyyttä.
  • Vahvistaminen ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä.

 • Yhteishuoltosopimus

  Miksi yhteishuoltosopimus tehdään?

  • Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, äidistä tulee yksinhuoltaja. Yhteishuoltosopimuksella vastuu lapsen huoltamisesta jaetaan molemmille vanhemmille.

  Milloin yhteishuoltosopimus tehdään?

  • Yhteishuoltosopimus voidaan tehdä ennen lapsen syntymää samalla neuvolakäynnillä kuin isyyden tunnustaminen.
  • Mikäli sopimus ei ole lapsen edun vastainen, sosiaalilautakunta vahvistaa yhteishuoltosopimuksen sen jälkeen kun lapsen isyys on vahvistettu.

  Jos vanhemmat eivät asu yhdessä?

  • Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä ja haluavat sopia lapsen elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, heidän tulee ottaa yhteyttä lastenvalvojaan lapsen syntymän jälkeen. Näitä sopimuksia ei voi tehdä äitiysneuvolassa eikä ennen lapsen syntymää.