Vipuvoimaa EU:lta EU lippulogo

Tampereen perheiden palveluita

Tukea vanhemmuuteen ja perhe-elämään

Tampereen kaupunki

Hyvinvointineuvola
Hyvinvointineuvolassa pyritään tukemaan vanhemmuutta sekä koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa toimii lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU, jossa on jäsenet seuraavista ammattiryhmistä: terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä sekä päivähoidon ja perheneuvolan edustaja. Verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa hyvinvointineuvolasta ja KEINU-tiimistä.
Kotisivu
Lapsiperheiden aikuissosiaalityö
Ollessasi jo aikuissosiaalityön asiakas voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden aikuissosiaalityön omatyöntekijäpalvelujen neuvontaan. Saat lisää tietoa ohessa esitetyn verkkosivun kautta.
Puhelin
+358 405649151
Kotisivu
Lapsiperheiden perhetyön yhteystiedot
Verkkosivuilta löydät tarkemmat yhteystiedot eri ikäisten lasten perhetyön palveluihin. Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä oman asuinalueen lapsiperheiden sosiaalityöhön. Perhepiste Nopean työntekijät auttavat 6 - 17 -vuotiaiden perheitä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, koulunkäynnin sujumiseen ja vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä.
Kotisivu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Lapsiperheiden sosiaalityö toimii alueellisesti. Ota ensisijaisesti yhteyttä oman alueesi palveluohjaajaan, jonka numeron löydät kunkin alueen tietojen yhteydestä tällä sivulla esitetyn linkin kautta.
Käyntiosoite
Tipotie 4, 33230 Tampere
Kotisivu
Lastensuojelun sosiaalityö
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa. Lastensuojelu tukee vanhempia lapselle suotuisten kasvuolojen turvaamiseksi. Lastensuojelun sosiaalityö toimii alueellisesti. Ota ensisijaisesti yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi, jonka tiedot löydät tällä sivulla sijaitsevasta linkistä oman alueesi tietojen kohdalta.
Käyntiosoite
Tipotie 4, 33230 Tampere
Kotisivu
Neuvolapsykologit
Tampereen kaupungin verkkosivuilta löydät lisää tietoa neuvolapsykologipalvelusta.
Kotisivu
Palvelutarpeenarvio- ja asiakasohjauspiste
Jos olet uusi aikuissosiaalityön asiakas, kysy apua puhelimitse tai tule paikan päälle palvelutarpeenarvio- ja asiakasohjeuspisteelle. Täältä sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin varsinaisiin sosiaalipalveluihin.
Puhelin
+358 356570200
Käyntiosoite
Hatanpäänkatu 3 J, 33900 Tampere
Kotisivu
Perheiden talo
Perheiden talo on kohtaamispaikka, josta saa ohjausta vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja tietoa Tampereen kaupungin palveluista. Se on avoin kaikille tamperelaisille lapsiperheille. Perheiden talolla järjestetään erilaisia ryhmiä.
Käyntiosoite
Itsenäisyydenkatu 21 B, 33500 Tampere
Kotisivu
Perhepiste Nopea
Perhepiste Nopea palvelee 6 - 17 -vuotiaita tamperelaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään silloin, kun ongelmat nousevat esiin ensimmäisiä kertoja. Nopea auttaa, jos esimerkiksi lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista on erimielisyyttä, koulunkäynti ei suju tai keskusteluyhteys kotona ei toimi. Apua tarjotaan nopeasti ja perheen kanssa työskennellään tiiviisti. Perhetapaamisissa (1 - 10 kertaa) pyritään löytämään perheen toimivat vuorovaikutustavat, arjen selviytymiskeinot ja voimavarat sekä arvioidaan perheen tarvetta tukeen jatkossa. Palvelu on perheille maksutonta. Perheet voivat ottaa yhteyttä Perhepiste Nopeaan itse, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös lapsen, nuorten ja heidän perheidensä kanssa toimivien työntekijätahojen kautta. Yhteydenottaja voi olla esimerkiksi koulukuraattori tai kouluterveydenhoitaja. Perhettä voidaan tavata paitsi Nopean tiloissa myös heidän kotonaan.
Käyntiosoite
Itsenäisyydenkatu 21 B, 33500 Tampere
Kotisivu
Tampereen perheneuvola
Perheneuvola palvelee lapsiperheitä alle 13-vuotiaiden lasten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Tarkemmat tiedot puhelinnumeroista ja -ajoista löydät alla esitetyn verkkosivun kautta.
Käyntiosoite
Tipotie 4, 33230 Tampere
Kotisivu

Muut palveluntarjoajat

Kotineuvolan hoito-oppaat
Maksuttomat hoito-oppaat on tarkoitettu tueksi lasten vanhemmille, lapsille ja isovanhemmille. Kuusi vuosittain julkaistavaa asiantuntijoiden laatimaa opasta sisältää käytännön tietoa ja ohjeita lasten eri ikäryhmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Oppaita voi tilata MLL:n Hämeen piirin Kotineuvolasta ja ne tai niitä voi lukea sähköisessä muodossa. Kotineuvolan oppaat: * Saamme vauvan - Odottavan perheen opas * Vauvan hoito-opas * Leikki-ikäisen hoito-opas - Opas lasten vanhemmille * Esikoululaisesta koululaiseksi - Opas lasten vanhemmille * Täältä tullaan nuoruus - Koululaisen opas. Huom. Luettavissa ainoastaan verkossa! * Opas isovanhemmille - Käytännön ohjeita ja vinkkejä isovanhemmuuteen
Kotisivu
Perheasiain neuvottelukeskus
Perheneuvonta on Tampereen seurakuntayhtymän ja Tampereen ympäristöseurakuntien ylläpitämää ja kustantamaa palvelua ja on kaikille asiakkaille maksutonta ja luottamuksellista. Perheneuvonta palvelee Tampereelta ja Pirkanmaan talousalueelta tulevia ihmisiä.
Puhelin
+358 0408048100
Kotisivu
Perhekummitoiminta
Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka vahvistavat lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä antavat voimia arkeen. Kummisuhteen aluksi perhe ja kummi määrittelevät yhdessä tavoitteet jotka nousevat perheen tarpeista. Perhekummi ja perhe tapaavat yleisimmin kerran viikossa tai joka toinen viikko. Tapaamiset kestävät yleensä muutaman tunnin. Perhekummi osallistuu perheen arkeen, on läsnä kuunnellen ja keskustellen. Perhekummin kanssa voi esimerkiksi käydä yhdessä vaunulenkillä, perhekahvilassa, leikkipuistossa tai vaikka ruokakaupassa. Yhtälailla voidaan tavata perheen kotona ja puuhata siellä arkisia asioita yhdessä. Perhekummi ei ole lasten hoitaja eikä kodinhoitaja. MLL:n Hämeen piiri järjestää perhekummitoimintaa Tampereen lapsiperheille. Toiminta on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmia. Asioiden jakaminen ja huolten ääneen kertominen tai ylimääräinen käsipari arjessa on usein riittävä apu. Tavalliselta kanssaihmiseltä saatua apua on myös helppo ottaa vastaan. Perhekummin voi saada esimerkiksi perhe, joka elämäntilanteensa takia kaipaa tukiverkostoa tai perhe, jossa vanhempi kokee itsensä yksinäiseksi.
Kotisivu
SPR Nuorten Turvatalo
Nuorten turvatalot auttavat eri elämänvaiheissa olevia nuoria ja heidän perheitään elämän pulmatilanteissa. Turvatalot tarjoavat keskusteluavun lisäksi muun muassa itsenäistymisen tukea, läheisneuvonpitoa, tukea koulunkäyntiin sekä ystävä- ja ryhmätoimintaa.
Kotisivu

Palvelukartta